Najdete nás na facebook

Čejč: U nádraží chtějí sběrný dvůr

Čejč - Letos na podzim by rádi v Čejči odváželi odpad na sběrný dvůr. Tamní radnice v současnosti už jen čeká na přiklepnutí dotace. "Požádali jsme o podporu z programu životního prostředí. Připravené už máme téměř všechno, ještě se dořešují některé záležitosti z hlediska územního rozhodnutí. Přihlásil se totiž ještě jeden účastník řízení, který je z Prahy. Podařilo se nám s ním však dohodnout," informovala čejčská starostka Marta Výmolová. Nový sběrný dvůr má vyrůst ve směru na Čejkovice, nedaleko nádraží. "Příjezdovou cestu jsme koupili od Českých drah. Pokud dostaneme dotaci, zdárně se uskuteční administrace a výběrové řízení, tak bych uvítala, kdyby dvůr mohl být v srpnu nebo září hotový," doufá starostka obce s asi třinácti sty obyvateli. 
Předpokládané náklady dosahují tří milionů tři sta tisíc korun. Pětaosmdesát procent pokryjí dotace. "Už teď nás ale budoucí dvůr stál asi tři sta tisíc korun. Museli jsme totiž zadat projektovou studii a koupit pozemek od drah," vysvětlila Výmolová. 

Úklidový týden 
Obyvatelé Čejči doposud řešili, a ještě stále řeší, svoz odpadu přes společnost Ekor, kterou vlastní dvaačtyřicet obcí v Dobrovolném svazku Severovýchod a pak jarním úklidovým týdnem. 
Ten bývá každý rok první dubnovou sobotu. Místní při ní odevzdávají především nebezpečný odpad. Nejvíce se zbavují pneumatik, z nichž se loni poskládala necelá tuna. Dále to jsou barvy, tiskařská lepidla, pryskyřice nebo pesticidy. Možnosti zpětného odběru lidé v Čejči využili nejčastěji pro televize nebo lednice. Takže místní měli přistavené kontejnery jak na směsný, tříděný, tak nebezpečný odpad. "O třídění do pytlů uvažujeme, až budeme mít sběrný dvůr," sdělila starostka. Poplatek za svoz odpadu zůstává v Čejči na loňské výši, tedy čtyři sta osmdesát korun. "Jedenkrát za čtrnáct dnů máme svoz tuhého komunálního odpadu. A také na bioodpad máme připravené speciální popelnice, které se nejvíce využívají v období, když se seče tráva," přiblížila situaci starostka. 
Sběrný dvůr chtějí otevřít brzy v Šardicích, do kolaudace jim chybí poslední krok. 

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH