Najdete nás na facebook

Dobrý příklad: úspěšné popelnice na tříděný odpad

Před několika týdny nabídli zastupitelé v Únanově na Znojemsku tamním obyvatelům novou službu, a to odvoz vytříděného plastu a papíru přímo od jejich rodinných domků. Za tímto účelem obec bezplatně pronajala lidem nádoby na tento druh odpadu. Lidé tak mohou třídit přímo doma, tradičně do modré popelnice papír a do žluté plasty.

 

 

 

 

První svoz vytříděného odpadu se uskutečnil minulý týden. O službu se v počáteční fázi přihlásila nadpoloviční většina obyvatel Únanova a výsledek je více než uspokojivý. Odpadová firma odvezla v prvním svozu neuvěřitelných 580 kilogramů papíru a 320 kilogramů plastu. "Naše obec se třídění odpadů věnuje dlouhodobě a již v předstihu jsme zahájili například třídění biologicky rozložitelného odpadu. V tomto roce proto přicházíme s další změnou," zdůvodnil únanovský starosta.

Popelnice na tříděný odpad sváží z domácností specializovaná firma jednou za měsíc. Nově zaváděný systém třídění by mohl v blízké budoucnosti nejen v Únanově nahradit klasická sběrná místa. Na těch by měly zůstat jen kontejnery na třídění skla. Jedná se tak o další z úspěšných modelů třídění odpadů, který může sloužit jako motivace pro jiné obce.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH