Najdete nás na facebook

Když třídí, zaplatí za odpad méně. Někde

Březí či Uherčicích lidé třídí odpadky podle důmyslného systému, který snižuje náklady na zpracování odpadu a obyvatelům šetří kapsy.

Břeclavsko – Vedení měst a obcí může letos díky rozhodnutí vlády zvýšit základní poplatek za svoz odpadu z původních pěti set až na tisíc korun. Na Břeclavsku však došlo k navýšení jen zřídka. Naopak přibývá obcí, kde lidé snižují náklady na likvidaci odpadu tím, že se aktivně zapojí do třídění recyklovatelného obsahu popelnic.

 

"Roční poplatek za odpady jsme ponechali na pětistovce na osobu. Občané u nás ale odpad třídí, a obecní náklady na svoz a zpracování odpadu se tak snižují. Tím pádem můžeme snížit i poplatky občanům. Těm, co třídí podle zavedeného systému,vracíme až polovinu poplatku zpět," počítal například starosta Uherčic Marcel Slezák.

 

Podle něj byl o zapojení do systému třídění mezi obyvateli vesnice velký zájem. Stranou zůstalo pouhých šest procent domácností. V těch ostatních mají doma žluté pytle na plasty a "tetrapaky" a modré na papír. Elektroodpad pak vyváží na sběrný dvůr, sklo ukládají do určených kontejnerů v obci. Popelnice na komunální odpad, který je na likvidaci nejdražší, se tak v Uherčicích plní mnohem pomaleji. "O propracovaný systém nakládání s odpady se stará jeden z místních zastupitelů už tři roky. Nabízí i bonusy pro ty nejpoctivější. Funguje a lidem šetří peníze, takže o něj mají zájem také okolní obce. Například Křepice či Kobylí," dodal Slezák.

 

Pro komunální a tříděný odpad jezdí Uherčicemi popelářský náklaďák jednou za dva týdny. Očipované popelnice a pytle s čárovými kódy v systému pomáhají udržovat přehled o třídění jednotlivých domácností.

 

Jednou z mála obcí v regionu, kde se uchýlili ke zvýšení poplatku za odpad, je Mikulov. Oproti loňské pětistovce tam obyvatelé letos zaplatí o sto korun více. Výjimkou jsou pouze důchodci, kteří mají více než tří set korunovou slevu. I přesto bude obec svoz odpadu opět dotovat. "Musíme se chovat jako hospodáři. I tak totiž bude třeba z rozpočtu doplatit dva miliony korun. Věřím ale, že pokud budeme pokračovat v pečlivém třídění, můžeme se za rok dostat i pod pětistovku na každého," naznačil světlejší výhled do budoucna starosta Mikulova Rostislav Koštial.

 

Podobně situaci vidí i Tomáš Hlavenka, ředitel společnosti STKO, jež na Mikulovsku zajišťuje svoz komunálního odpadu.

 

"Mikulov se do systému třídění zapojil o rok a půl později než první obce v okolí. Náklady na odpady se tak ještě nesnížily, byť už třídí asi třetina mikulovských domácností. Poplatky také zvyšuje dva a půl tisíce lůžek tamních penzionů a hotelů, které od května do září plní město, ale i jeho popelnice," zdůvodnil dosavadní vysoké poplatky Hlavenka.

 

Ohledně města pod Pálavou však zůstává optimistou. Věří, že do konce roku 2013 se do třídění aktivně zapojí dvě třetiny tamních domácností, protože se jim vyplatí.

 

"Každých čtrnáct dní v Mikulově svážíme komunální odpad a ve speciálních popelnicích i bioodpad. Před třemi týdny domácnosti obdržely kontejnery na plast a papír. Lidé v centru města a panelácích zase zdarma dostávají na plast a papír pytle," popsal systém nakládání s odpady Hlavenka.

 

Na Hustopečsku nízkým poplatkem za svoz odpadu a důmyslným systémem třídění vynikají kromě Uherčic i Šitbořice. Na Mikulovsku se tímto směrem první vydalo Březí. Dnes už se kromě něj snaží i Drnholec nebo Mikulov.
Diskutujte na www.breclavskydenik.cz

 

 

ceny za odpad
Uherčice* 250 Kč/osoba/rok
Březí* 350 Kč/osoba/rok
Břeclav 480 Kč/osoba/rok
Hustopeče 500 Kč/osoba/rok
Pohořelice 500 Kč/osoba/rok
Mikulov 600 Kč/osoba/rok
*při dodržení předem stanovených podmínek

 

 

Zdroj: Nový život

 

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH