Najdete nás na facebook

Mikulov umí třídit odpad nejlépe v kraji

Mikulov se jako jediné jihomoravské město probojoval do finále devátého ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici". Výsledky soutěže ve sběru a třídění komunálních odpadů byly vyhlášeny minulý týden v Hradci Králové na konferenci Odpady a obce.


Do soutěže pořádané společností EKO-KOM, která v Česku organizuje sběr, třídění a recyklaci odpadů, se každoročně zapojí téměř šest tisíc měst a obcí. Do finále však postupuje vždy pouze jedna obec z kraje. Za Jihomoravský kraj to letos byl právě Mikulov, zastupovaný společností STKO, která pro Mikulov provozuje systém svozu odpadů. 

Pohodlné, ekonomičtější a ekologičtější nakládání s odpady zajistilo Mikulovu v soutěži „O křišťálovou popelnici" jihomoravské prvenství. Celkové vítězství, putovní křišťálovou popelnici a šek na 150 tisíc korun získalo statutární město Olomouc. V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Body k dobru získávají nejen za způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů, ale také za to, jak o možnostech třídění odpadu informují občany a jak hospodaří.

Společnost STKO, která na Mikulovsku sváží odpad zhruba od 25 tisíc obyvatel a téměř tisícovky firem, v soutěži zabodovala díky inovacím, které v oblasti nakládáníodpadem přinesla. Nejen v Mikulově zavedla takzvaný „inteligentní systém nakládáníodpady". Domácnosti zdarma dostávají nádoby na tříděný odpad a mohou tak nejen pohodlně třídit, ale také ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Každá z popelnic je označena unikátním čipem. Díky němu má firma o každé domácnosti přehled, kolik odevzdala tříděného a směsného odpadu. Odměnou za třídění může být snížení poplatku za odpady na následující rok až o 70 %.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH