Najdete nás na facebook

Na Jižní Moravě nejlépe třídí Břeclav, Mikulov, Perná a Podhradí nad Dyjí

Brno - Na slavnostním vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe" se na konci listopadu sešli zástupci jihomoravských obcí a měst, aby převzali ceny a finanční odměny za nejlepší třídění odpadu.

Na prvním místě se v soutěži pořádané autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. umístila města Břeclav a Mikulov, z kategorie obcí Perná a Podhradí nad Dyjí. V soutěži vyhlašované společností EKO-KOM, a.s. jsou obce a města rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, a to kvůli spravedlivějšímu hodnocení. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.

„Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí," popsal princip soutěže regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Milan Hroudný.

Břeclav zvítězila v kategorii měst nad 10 000 obyvatel s celkovým bodovým ziskem 194,5 bodu. Na druhém místě se umístil Kyjov se 188 body, těsně následovaný městem Vyškov se ziskem 185,2 bodu.

Ve druhé kategorii jsou obce s počtem obyvatel od 2 001 do 10 000. Zde zvítězilo město Mikulov. Prvenství mu zajistil celkový zisk 284,6 bodu. Za ním se umístily Střelice a Čejkovice. Bodový rozdíl byl v těchto případech minimální. Druhé Střelice dosáhly na 278,9 a třetí Čejkovice na 277,8 bodu.
Z obcí s počtem obyvatel od 501 do 2 000 získala první místo obec Perná, která patří mezi tradiční šampiony. Zvítězila i letos s velkým náskokem - 405,4 bodu. Pomyslnou stříbrnou medaili dostali obyvatelé Vrbice s 364,2 bodu a na třetí příčce se umístila obec Pavlov s 331,5 bodu.

Ve čtvrté kategorii se hodnotí obce do 500 obyvatel. I ta má svého stálého favorita, jímž je Podhradí nad Dyjí. Místní obyvatelé tentokrát přispěli svým poctivým třídění k bodovému zisku 919 bodů. Za Podhradím se umístila obec Oslnovice s pěknými 754,8 bodu, třetí místo pak obsadil Onšov s 476,2 bodu.

Obce na prvním místě dostaly šek na 30 000 korun, za druhé místo získaly 20 000 korun a za třetí 10 000 korun. Jejich představitelé si odnesli také trofej - speciální medaili, navrženou
a vyrobenou pro tuto příležitost.

Třídění odpadu se v Jihomoravském kraji stále zlepšuje. Na jednoho obyvatele kraje připadalo
v uplynulém roce 19,6 kilogramu vytříděného papíru, 8,8 kilogramu plastů, 10,6 kilogramu skla
a 0,3 kilogramu nápojových kartonů. Oproti roku 2014 se průměrná výtěžnost uvedených druhů odpadů zvýšila o téměř 2 kilogramy. To je růst ještě o málo vyšší, než je průměr ČR.

Ke stále lepším výsledkům jistě přispívá rozšiřování sběrné sítě barevných kontejnerů. Ke konci loňského roku se na území Jihomoravského kraje nacházelo 35 247 barevných kontejnerů, zatímco v roce 2014 to bylo o pět tisíc kontejnerů méně. K zahušťování kontejnerové sítě přispívá společnost EKO-KOM, a.s. V letošním roce městům a obcím v Jihomoravském kraji poskytli z vlastních zdrojů dalších 512 nových barevných kontejnerů.

Fotogalerii z akce naleznete zde.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH