Najdete nás na facebook

Nejlepší třídiči jižní Moravy? Podhradí nad Dyjí, Perná, Mikulov a Břeclav

Brno - Ceny za vítězství v soutěži My třídíme nejlépe, pořádané společností EKO-KOM, a.s., jsou rozdány. Kategorie měst ovládly Břeclav a Mikulov, mezi menšími obcemi zvítězily Podhradí nad Dyjí a Perná. Za společnost EKO-KOM, a.s. jim ocenění předali Ing. Martina Filipová a Ing. Milan Hroudný.
Zástupci jihomoravských měst a obcí se včera sešli, aby převzali ceny za svou účast v soutěži My třídíme nejlépe. Tu uspořádala společnost EKO-KOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
Nejúspěšnější tři účastníci každé ze čtyř kategorií si odnesli kromě pamětních medailí také finanční odměnu. Vítězové obdrželi šeky na 30 000 Kč, druhé místo bylo oceněno částkou 20 000 Kč a třetí částkou 10 000 Kč.
V kategorii obcí do 500 obyvatel vyhrálo Podhradí nad Dyjí, další místa obsadily obce Oslnovice, Onšov, Nenkovice a Zblovice.
Kategorii obcí s 501 - 2 000 obyvateli ovládla stejně jako v předchozích ročnících Perná. Za ní se umístily obce Pavlov, Vrbice, Přísnotice a Nový Šaldorf-Sedlešovice.
V kategorii 2 001 - 10 000 obyvatel první místo získal Mikulov, druhé Vranovice, třetí Vnorovy, čtvrté Židlochovice a páté Čejkovice.
Vítězem mezi městy s více než 10 000 obyvateli se stala Břeclav. Za ní následují Kyjov, Vyškov, Kuřim a Veselí nad Moravou.
Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

O společnosti EKO-KOM, a.s.:
Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. byla založena již v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží a provozuje systém třídění a recyklace obalových odpadů. Od roku 2002 je autorizovanou obalovou společností, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalových odpadů na kvalitní evropské úrovni. Systém EKO-KOM je od svého vzniku založen na úzké spolupráci s obcemi v celé ČR a spolufinancuje a rozvíjí tříděný sběr a recyklaci komunálních obalových odpadů.
Úspěšnou dlouhodobou spolupráci obalového průmyslu a obcí potvrzují výsledky recyklace a využití obalových odpadů, které řadí ČR mezi nejlepší země v Evropě. Ročně je dosahováno více než 70% míry recyklace obalů. Aktuálně je v ČR k dispozici více než 307 000 barevných nádob na tříděný odpad. Díky tomu má 99 % obyvatel ČR možnost své odpady třídit a 72 % jich tak soustavně činí.

 

Copyright © 2020 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH