Najdete nás na facebook

Obce v Jihomoravském kraji sbíraly ocenění za třídění elektroodpadu

Hned dvě společnosti zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení - ASEKOL a ELEKTROWIN - dnes v Brně předávaly ocenění a finanční odměny obcím, které letos nejlépe třídily elektroodpad. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Jihomoravským krajem. Předávání moderoval známý komik Miloš Knor.

Nezisková společnost ASEKOL se v soutěži v letošním roce zaměřila na sběr drobného elektra prostřednictvím sběrných dvorů. Vítězstvím se v této kategorii může pochlubit obec Vavřinec (okres Blansko), kde každý občan obce v průměru vytřídil 1,33 kg drobných elektrozařízení (nezahrnuje televizory ani počítačové monitory). Na druhém místě se umístila obec Borkovany (okres Břeclav), výtěžnost tam dosáhla 0,87 kg na obyvatele. Třetí příčka patří městu Tišnov, kde obyvatelé v průměru vytřídili 0,82 kg elektrozařízení na osobu. Zvláštní ocenění od ASEKOLu za sběr prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů na drobná elektrozařízení putuje do Boskovic, kde tamní občané ze sedmi těchto nádob za tři čtvrtletí roku 2013 vytřídili celkem 3557 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Právě ve třídění drobných elektrozařízení mají obce Jihomoravského kraje podle Daniela Hladilína, regionálního manažera kolektivního systému ASEKOL pro Jihomoravský kraj ještě rezervy. „Počítačové myši, mobilní telefony a další drobná elektronika bohužel stále velmi často končí zcela bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Nadále proto budeme rozšiřovat síť stacionárních červených kontejnerů, díky nimž se zvýšilo množství drobného elektra, které putuje k recyklaci," popsal Hladilín. Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve dvou hlavních kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele, ke kterým přidal zvláštní cenu za naplněnost WINTEJNERů. Hodnotilo se období od 1. října 2012 do 30. září 2013. V rámci větších obcí, majících více než 1500 obyvatel, vyhrál městys Lysice (okres Blansko), kde byla výtěžnost na občana 5,44 kg. V kategorii obcí do 1500 obyvatel v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN zvítězila obec Pavlice (okres Znojmo). Každý občan Pavlic ve sledovaném období odevzdal v průměru 11,31 kg vysloužilých elektrozařízení. V kategorii nejvyšší naplněnosti tzv. WINTEJNERŮ, tedy speciálních, uzamykatelných, velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné ve sběrných dvorech odložit vysloužilé elektrospotřebiče, se na první příčce umístilo Blansko. Výtěžnost přepočtená na jednoho obyvatele ve sledovaném období dosáhla 5,76 kg. „Už osm let sbíráme a recyklujeme staré elektrospotřebiče, za tu dobu jsme vytvořili síť téměř 12 000 sběrných míst a vysbírali přes devět milionů spotřebičů. Neustále se přitom snažíme být co nejblíž lidem a umožnit jim, aby ekologické chování bylo pro ně zároveň pohodlné," uvedla Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWIN a. s.   ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2012 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,63 kg elektroodpadu. ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém zaměřený na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 9 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti téměř 175 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.  Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.   Sběrnou síť tvoří více než 12 000 sběrných míst, z nichž páteřní síť tvoří 1 250 sběrných dvorů v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích.  V roce 2012 vybral ELEKTROWIN od každého občana průměrně 2,48 kg elektroodpadu.    
Odměny pro obce:  

ELEKTROWIN  
   
Městys Lysice 20.000,- Kč
Obec Pavlice 20.000,- Kč
Město Blansko 20.000,- Kč
   
ASEKOL  
   
Obec Vavřinec 25.000,- Kč
Obec Borkovany 20.000,- Kč
Město Tišnov 15.000,- Kč
Město Boskovice 10.000,- Kč

    Kontakty:      

ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, Praha 4, regionální manažer pro Jihomoravský kraj: Daniel Hladilín,  e-mail: hladilin@asekol.cz, tel.: 725 008 214, www.asekol.cz

ELEKTROWIN a. s. Michelská 300/60, Praha 4, ředitelka zákaznického oddělení: Taťána Pokorná,  e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz, tel.: 731 492 677, www.elektrowin.cz   ELEKTROWIN a. s. Michelská 300/60, Praha 4, poradce pro Jihomoravský kraj: Michal Jurda, e-mail: michal.jurda@elektrowin.cz, tel.: 606 028 089, www.elektrowin.cz  

Eufour PR, s. r. o., nám. Národních hrdinů 622/4, Olomouc, koordinátor informační kampaně na podporu třídění odpadů v Jihomoravském kraji: Miroslav Grass, e-mail: grass@eu4.cz, tel.: 777 152 707, www.tridime-jihomoravsky.cz 

Copyright © 2023 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH