Najdete nás na facebook

Radnice v Kunovicích pořídila nové a větší kontejnery na odpad

Radnice v Kunovicích na Uherskohradišťsku s pomocí státní dotace investovala bezmála milion korun do nákupu nových velkokapacitních kontejnerů na separovaný odpad. Slibuje si od nich, že v okolí sběrných míst bude menší nepořádek. Dosud měli obyvatelé Kunovic k dispozici malé kontejnery, takže odpad se často povaloval i kolem nich.

Radnice pořídila 51 velkokapacitních kontejnerů, které ve srovnání s dosavadními nádobami mají více než dvojnásobný objem. "Nepořádek kolem kontejnerů s komunálním odpadem nás trápil dlouhodobě. Kapacitně přestaly dostačovat, proto jsme využili možnosti získat stoprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí a pořídili nové kontejnery," řekla dnes ČTKkunovická starostka Ivana Majíčková.
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí radnice Josef Krupa si postěžoval, že obyvatelé Kunovic na některých sběrných místech odkládají nepovolené odpady mimo kontejnery a nedodržují pokyny o způsobu likvidace odpadů.
"Hodně by pomohlo, kdyby lidé zmenšovali objem PET láhví jejich sešlápnutím. Jinak jsou kontejnery na plasty rychle naplněny a nedá se do nich ukládat další odpad. Kontejnery na papír bývají přeplněny proto, že jsou plné prázdných papírových krabic," upozornil Krupa.
V Kunovicích je 22 sběrných míst pro ukládání tříděných odpadů, které jsou rozmístěny rovnoměrně po celém městě s docházkovými vzdálenostmi do 200 metrů. Kontejnery slouží zejména ke sběru papíru, plastů a skla. Některá sběrná místa jsou vybavena i kontejnery pro sběr elektrozařízení a textilu. "Sběr bioodpadu je řešen samostatnými kontejnery, které mají jednotlivé domy k dispozici," podotkl Krupa. 

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH