Najdete nás na facebook

Společnost AVE CZ a obec Rudice otevřeli na podzim nový sběrný dvůr odpadu

Na financování stavby dvora se kromě obce Rudice, která je jeho zřizovatelem, podílel Fond soudržnosti Evropské unie, Státní fond Životního prostředí ČR a Jihomoravský kraj. Stavba dvora přišla na 5,5 milionu Kč.

"Naše obec se nachází přímo ve středu chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kde je příroda velice citlivá na jakékoliv znečištění. Výstavba sběrného dvora nám umožní mít odpad pod kontrolou. Díky kvalitnějšímu a efektivnějšímu nakládání s odpady bude možné řadu složek komunálního odpadu znovu využít a přejdeme vzniku černých skládek," říká starosta Rudice Roman Šebela a dodává: "Obyvatelé naší obce budou mít uložení odpadu zdarma, sběrný dvůr je ale určen i pro obyvatele z okolních obcí a také podnikatele, kteří však budou za tyto služby platit. Provozní doba bude vždy dva pátky a dvě soboty v měsíci, a to od 13 do 18, respektive od 9 do 14 hodin."

 

Obsluha sběrného dvora již na místě zajistí co nejefektivnější třídění využitelných složek komunálního odpadu, tedy například papíru, plastů či nápojových kartonů.

 

Formou zpětného odběru se ve sběrném dvoře bude likvidovat i elektroodpad. Nebezpečný odpad, kterého dvůr pojme až 10 tun ročně, bude likvidovat rovněž specializovaná spalovna.

 

Sběrný dvůr v Rudici výrazně přispěje ke zlepšení třídění odpadu a občané tak nebudou muset platit vysoké částky za jeho likvidaci.

 

Fakta:

Kapacita sběrného dvora - 1250 tun za rok

Celková plocha sběrného dvora (včetně příjezdové komunikace) - 1400 m2

Celkové způsobilé výdaje 5 561003 Kč 100%

Dotace Statní fond Životního prostředí ČR 278 050 Kč 5%

Dotace Evropské unie, Fond soudržnosti 4 726 852 Kč 85%

Podíl obec Rudice 556 100 Kč 10%

Dotace JM kraje na podíl obce Rudice 240 000 Kč

"Třídit budeme také bílé a barevné sklo. Zbytkový odpad a velkoobjemový odpad se bude energeticky využívat v brněnské spalovně k výrobě tepla a elektřiny. Ke zpracování stavební suti je připravena recyklační linka," vysvětluje regionální ředitel společnosti AVE CZ Mgr. Marcel Benda.

 

Sběrný dvůr o kapacitě 1250 tun odpadu ročně zahajil v září 2012 svou činnost v obci Rudice u Brna. Nejen rudičtí obyvatelé sem mohou ukládat stavební suť, kovový odpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad, textil, papír, sklo, plast, pneumatiky, ale také nebezpečný odpad, jako jsou zářivky, baterie, barvy, znečištěné obaly, medicinální odpad, aj. Provozovatelem sběrného dvora bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která patří mezi lídry trhu ve zpracování odpadu a vyhrála výběrové řízení vypsané obcí.

 

Zdroj: enviweb.cz

 

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH