Najdete nás na facebook

V Jihomoravském kraji letos přibylo 643 nových barevných kontejnerů. Usnadní lidem třídění odpadů.

Stovka obcí v Jihomoravském kraji se v letošním roce dočkala nových barevných nádob na třídění plastů, papíru a skla. Celkem 643 kontejnerů bylo do obcí umístěno díky společnému projektu Jihomoravského kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Za poslední tři roky tak v kraji přibylo téměř dva tisíce barevných nádob. Cílem projektu je usnadnit lidem třídění odpadů a tím zvýšit množství vytříděných plastů, papíru, skla a nápojových kartónů.

  Lidé chtějí mít barevné kontejnery blízko domova 

 

Průzkumy mezi veřejností ukazují, že pro lidi je při motivaci k třídění odpadů nejdůležitější blízká vzdálenost ke kontejnerům na papír, sklo, nápojové kartóny a plasty. Podle aktuálních dat každý obyvatel České republiky v loňském roce vhodil do barevných kontejnerů bezmála 40 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartónů. Za pozitivními výsledky stojí, kromě propagačních a vzdělávacích aktivit, právě stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce společnosti EKO-KOM, a.s. a kraje je totiž pravidelné zahušťování sítě barevných kontejnerů na tříděný odpad. Tím se stává třídění občanů pohodlnější. Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů.

  Nejvíce se letos v Jihomoravském kraji rozšířily žluté kontejnery na plasty. Těch přibylo celkem 228. K třídění papíru poslouží lidem 189 nových modrých kontejnerů. Na sklo pak obyvatelé kraje nově najdou 226 nádob. Nejvíce barevných kontejnerů letos putovalo do Hustopečí. Celkem šedesát dva nových nádob bylo umístěno především na sídliště. Ondřej Němeček z městského úřadu v Hustopečích k tomu dodává: „Nové nádoby na tříděný odpad jsme umístili především tam, kde se stávající kontejnery přeplňovaly. Na sídlištích máme nyní zhruba sto padesát barevných kontejnerů a sledujeme výrazné zlepšení třídění odpadů. Za poslední tři roky se výtěžnost tříděného sběru odpadů zvýšila řádově o třicet procent. Jsme rádi, že nás v tom EKO-KOM a Jihomoravský kraj svým projektem podporují a můžeme tak vycházet vstříc občanům."   Kolik nových kontejnerů najdete v Jihomoravském kraji?  

Okres Plast Papír Sklo
Blansko 36  16  21 
Brno a Brno-venkov 89  83  118 
Břeclav 54  37  63 
Hodonín 15  23 
Znojmo 34  30  18 
CELKEM 228  189  226 
    

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH