Najdete nás na facebook

Zástupci obcí z kraje diskutovali o třídění a recyklaci

Proč je správné třídit odpady? Jak nejlépe třídit v městech a obcích Jihomoravského kraje? Co se děje se sklem vytříděným v regionu? Na tyto a celou řadu dalších otázek hledali odpovědi zástupci obcí s rozšířenou působností z Jihomoravského kraje během dvoudenního odborného setkání. Cílem bylo představit takové novinky a trendy v oblasti odpadového hospodářství, které mohou přispět ke zlepšení třídění odpadů v regionu.

  Program setkání zahrnoval jak tematické přednášky, tak například praktickou exkurzi do skláren v Úsobrně. Tam se starostové a odborní pracovníci městských úřadů v odpadovém hospodářství na vlastní oči přesvědčili, že sklo vytříděné do barevných kontejnerů se skutečně recykluje. Během exkurze prošli účastníci celý proces výroby skla od použití střepů z kontejnerů a sklářských písků do tavicích pecí, až po finální balení lahví.   Přednášky seznámily zástupce patnácti měst s aktuálními statistikami a výsledky třídění odpadů, ale především se žhavými tématy, které souvisí se změnou Zákona o odpadech. Během prezentací zazněly praktické rady, jak řešit novou povinnost třídění bioodpadů a kovů od 1. ledna 2015. Kromě novinek v legislativě byl prezentován také inspirativní model švýcarského odpadového hospodářství, nebo aktuální informace o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení a baterií.  

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH