Najdete nás na facebook

Zaujalo nás: Putování odpadů v Brně

Zaujal nás článek redaktorky MF DNES Dominiky Horkové. Ta se vydala do terénu, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak funguje svoz odpadu a jeho následné zpracování v Brně.

 

 

 

 Redaktorka MF DNES se vydala do společnosti SAKO Brno, která se v Brně stará o svoz odpadu a jeho následné zpracování. Mimo to firma provozuje spalovnu pro jižní Moravu, část Vysočiny a Olomouckého kraje. Každé ráno od šesti hodin vysílá popelářská auta do celého Brna a ta se kolem druhé hodiny vracejí s nakládkou příslušného odpadu. Toho komunálního je nejvíce. „Každým rokem ho navezeme 248 tisíc tun. Všechen se spálí ve dvou kotlích. Nijak už jej nedotřiďujeme. Je ho tolik, že by to nemělo smysl,“ popsal redaktorce Martin Drozd z firmy SAKO.

Pára z kotle dále prochází přes turbínu a zpracovává se na tepelnou energii. „Lidé si myslí, že je spalování nebezpečné pro ovzduší, protože při něm vzniká kouř. Ale je to v podstatě jenom pára. Kdyby spalovna na týden vypnula, na ovzduší by se to nepoznalo,“ řekl MF Dnes Drozd. Tepelnou energií zásobuje spalovna 40 tisíc domácností, dalších 20 tisíc elektřinou. Po spáleném směsném odpadu zbude škvára a materiál, který se spálit nepodařilo. Ten se pak třídí na kovový a nekovový a následně se zpracovává. Škvára se vozí na skládky.

Tříděný odpad putuje na třídicí linky, kde z něj pracovníci vyřadí věci, které do něj buď vůbec nepatří, nebo se pro recyklaci nehodí, jako například igelitové sáčky z plastů. Zaměstnanci u linky vyřazují i papírová plata na vajíčka, které lidé házejí do modrých kontejnerů. „Necháváme lidi do žlutých kontejnerů házet všechny plasty, abychom je nemátli. Pak jsou ustrašení a raději třídit nechtějí. Můžou tam házet i tetrapaky (krabice od nápojů - pozn. red.). Do modrého kontejneru zase nepatří plata od vajec. Jsou z recyklovaného papíru, který už znovu recyklovat nejde,“ uvedl v rozhovoru Drozd. Dříve se do žlutých kontejnerů mohly vhazovat i hliníkové plechovky, od loňského dubna už tam však nepatří. Pokud se tam však objeví, v SAKO si je přeberou.

Problém však také nastává, pokud do barevného kontejneru vysype někdo mastný smíšený odpad nebo odpad obsahující plesnivé věci. „Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je takto znečištěný, putuje na skládku nebo do spalovny. Ovšem tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě a ve třídění plastových a skleněných obalů se řadíme v Evropě na přední příčky,“ sdělila MF Dnes Šárka Nováková, tisková mluvčí EKO-KOM.

Papíry a plasty vhodné ke znovupoužití odkoupí jiné firmy a udělají z nich třeba PET lahve nové. Sklo se vozí přímo do skláren, kde si jej zpracovávají už sami skláři.

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH