Najdete nás na facebook

Zaujalo nás: Ve Vranovicích třídí a šetří peníze

Zaujal nás článek Přemysla Spěváka z Břeclavského deníku, ve které uvádí velmi pozitivní zprávy o efektivnosti nového systému třídení odpadů v obci Vranovice. Obyvatelé Vranovic se s vervou zhostili třídění odpadu.  Zásadně se tak snížilo množství komunálního směsného odpadu,  jehož likvidace je drahá a neekologická.

 

 



Jen za poslední čtvrtletí roku 2014 se v meziročním srovnání snížil objem svozu komunálního odpadu téměř o třetinu. Naopak je více svezeného papíru a skla. Dokazují to první čísla hodnocení projektu, který obec spustila v září loňského roku.

Jak spočítal starosta Jan Helikar, více než 130 obyvatel díky třídění dosáhlo na slevu dvou set korun za svoz a téměř 500 obyvatel na stokorunovou slevu. „Předpokládáme, že těchto zvýhodnění bude přibývat, zvlášť se sezonním svozem bioodpadu," doplnil Helikar.

Do třídění ve Vranovicích se postupně zapojilo 448 domácností, což podle starosty představuje více než polovinu z celkového počtu domácností. V obci vydali bezmála patnáct set kusů popelnic. „Výsledky potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů, zejména o jeho způsobu. Lidé projevili, že životní prostředí si chtějí chránit. Přitom ještě spoří peníze v obecní kase i ve svých peněženkách," uzavírá starosta Helikar.

Zdroj: Břeclavský deník
foto zdroj: Deník / Miroslav Fuchs

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH