Najdete nás na facebook

ZŠ Salmova Blansko: Třídím, třídíš, třídíme

Blansko - Titulek článku je současně i názvem projektu s ekologickou tématikou, který realizovala v uplynulých měsících ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. 
Na začátku projektu žáci naší školy uspořádali anketu o úrovni informací o třídění odpadů nejdříve mezi žáky školy a posléze také mezi občany města Blanska a porovnali výsledky s údaji odboru odpadového hospodářství městského úřadu. Potom navštívili některá zařízení na likvidaci odpadů v Blansku a také spalovnu odpadů v Brně SAKO, kde se seznámili s tím, jak se dále zpracovává tříděný odpad a jak se dále využívá. V dalším období absolvovali několik vzdělávacích pořadů, v nichž se učili, jak se odpad třídí. Vyvrcholením projektu bylo pořízení nádob na tříděný odpad do všech učeben, aby si děti už ve škole zvykly třídit odpad a šetřit tak životní prostředí. 
Příjemnou tečkou za celým projektem byly výtvarné dílny s tématem zpracování odpadového materiálu, zvláště papíru a plastů, které probíhaly na druhém stupni v hodinách výtvarné výchovy. Velmi úspěšný byl i workshop pro rodiče a děti z prvního stupně základní školy se stejnou tématikou. 
Tato žákovská díla budou všechny prostory školy zdobit až do Vánoc, a tak se jimi budou moci potěšit i návštěvníci dne otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 16. listopadu, a také rodiče na listopadových třídních schůzkách. 

Copyright © 2019 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH