Najdete nás na facebook

Jak třídit odpady?

 

Nevíte, zda můžete do kontejneru na plast vhodit polystyren? Třídí se u Vás v obci nápojový karton? Kam se starým nábytkem, nebo vysloužilou televizí?

 

Podrobnosti, které se vztahují k jednotlivým druhům odpadů, naleznete níže.

 

Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení v jednotlivých obcích Jihomoravského kraje je k dispozici na stránkách společnosti Elektrowin.

 

Informace o provozu sběrného dvora, který se nachází poblíž Vašeho bydliště, o přistavení kontejnerů či o termínu mobilního svozu Vám rádi sdělí pracovníci Vašeho obecního či městského úřadu.

 

 

Domácí třídění

 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír nepatří do modrého kontejneru, není možné ho dále zpracovávat a navíc by znehodnotil další surovinu v kontejneru).

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.Papír

 

Víte, co se děje se starými novinami, sešity a dalšími papírovými obaly, které vhodíte do modrého kontejneru na tříděný odpad? Po dotřídění většinou končí v papírnách, kde tvoří až polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru nového. Zhruba polovinu množství papíru, který končí v odpadu, tvoří noviny a časopisy, zbytek pak tvoří především papírové obaly a staré školní sešity.

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Prosíme, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát až sedmkrát.Plast

 

S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké, odolné a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum výrobků, u kterých byly použity recyklované plasty – například z PET lahví od limonád či minerálek se vyrábějí vlákna, a z nich poté třeba koberce nebo oblečení. Směsné plasty se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic, protihlukových stěn okolo dálnic a železničních tratí.

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Do kontejnerů na plasty neodhazujte: odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Plastové lahve před vhozením do kontejneru na tříděný sběr předem sešlápněte, vejde se jich tam pak mnohem více, a svoz odpadu se zbytečně neprodražuje. Polystyren vhazujte v menších kusech.

Věděli jste, že materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné fleecové bundy?Sklo


Při třídění skla bychom měli rozlišovat jeho barvu – do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré sklenice, lahve či jiné skleněné nádoby. Do kontejneru na barevné sklo pak můžeme vhodit ostatní – hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné předměty.

Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosíme, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Rozhodně nevhazujte obyčejnou žárovku, ta patří do směsného komunálního odpadu.

Než vhodíme skleničku do kontejneru, sundáme z ní kovové víčko, etiketu, a snažíme se ji co nejméně rozbít, ulehčíme tím její další zpracování.

Skleněné střepy lze na rozdíl od plastů a papíru zpracovávat opakovaně a stále dokola.

 

 

Nápojové kartony

 

Známe je všichni – kupujeme si v nich mléko, džusy a další nápoje. Jsou vyrobeny ze tří materiálů – papíru, kovové a plastové fólie. Karton dá obalu pevnost a tvar, plastová folie nepropouští vodu ani mikroorganizmy, hliníková folie chrání obsah před světlem. Použitý papír v nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj mají velký zájem.

Vytříděné a rozemleté nápojové kartony slouží také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes stavějí dokonce celé domy. K výrobě jednoho takového domu je potřeba zhruba 30 tisíc kusů nápojových kartonů.

 

 

Objemné odpady

 

To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery.

 

 

Nebezpečné odpady

 

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.Co je to recyklace

 

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.Co se děje s tříděnými odpady

 

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty.Jak rozeznávat obaly

 

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.Význam značky Zelený bod

 

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označení obalu uvedenou značkou znamená, že za něj byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu s platnou legislativou EU.

 

 

Podrobně se můžete dozvědět o třídění odpadů na www.jaktridit.cz

Copyright © 2022 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH