Najdete nás na facebook

Pravidla soutěže pro rok 2020

Název soutěže

My třídíme nejlépe

Vyhlašovatel

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Jihomoravský kraj.

Účast

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihomoravském kraji, u kterých nedošlo v hodnoceném období k porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Období - bude upřesněno

Kategorie

0 – 500 obyvatel
501 – 2000 obyvatel
2001 – 10000 obyvatel
nad 10000 obyvatel

Zvláštní ocenění

Nestanoveno

Způsob hodnocení a odměny

Pracuje se na aktualizaci pravidel pro letošní rok. V okamžiku jejich schálení budou zveřejněna na tomto místě. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

Copyright © 2020 EKO-KOM, a. s. | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu IDEATECH